Beauty Queens : Katrina, Bipasha and Shamita at Rocky S event

Beauty Queens : Katrina, Bipasha and Shamita at Rocky S event.

Katrina, Bipasha and Shamita at Rocky S event

The beautifully choreographed fashion show by Alison Kanuga was applauded by all present – Atul Nishar, Aswini Kakkar, Shamita Shetty, Arti & Kailash Surendranath, Lata Patel, Bijal Meswani, Kahkashan Patel, Sabina & Anil Chopra, Divya & Aditya Hikari, Naaz & Remu Zaveri, Palak & Samir Seth, Vikarm Phadnis, Sandhya Shetty, Farid Currim, Nina Manuel and Gauri Babber.

katrina_bipasha_shamitha_10.jpgkatrina_bipasha_shamitha_12.jpg

Add Comment