Genelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion Week

Genelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion Week. All the stars are Present at the Manish Malhotra Fashion show. Sharuklh Khan is the Show Stopper of the Manish Malhotra Fashion Show.

Genelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion WeekGenelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion WeekGenelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion WeekGenelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion WeekGenelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion WeekGenelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion WeekGenelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion WeekGenelia, Sophie, Preity, Hrithik, Isha at Lakme Fashion Week

Add Comment